Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | De Wisselsprong


De Wisselsprong is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens:

Naam Onderneming : De-Wisselsprong
Naam Ondernemer : Ingrid Peters
Vestigingsadres : Haartseweg 7
7121 LA   AALTEN
Telefoon : +31 (0) 543 537 978
Website : www.de-wisselsprong.nl
E-Mail adres info@de-wisselsprong.nl
KvK Doetinchem : 09217902
BTW-identificatienummer: NL162955029B01
Functionaris Gegevensbescherming : Frank Peters (privacy@de-wisselsprong.nl)

 

Persoonsgegevens die wij verwerken


De-Wisselsprong verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (wij zijn GEEN onderdeel van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@de-wisselsprong.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


De-Wisselsprong verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van uw betaling
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– De-Wisselsprong analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming


De-Wisselsprong kan / neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De-Wisselsprong) tussen zit.

Privacy Policy


De Privacy Policy Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.de-wisselsprong.nl bezoekt.

Beheer

 • De website www.de-wisselsprong.nl staat onder beheer van De-Wisselsprong. De contactgegevens zijn te vinden op de contact pagina.

Registratie

 • Een deel van deze website kan zonder registratie worden bezocht/bekeken. Echter andere functionaliteiten vereisen een registratie als gebruiker van deze website. In het geval van aanmelding als gebruiker wordt er om diverse gegevens gevraagd welke De-Wisselsprong zal gebruiken om haar dienstverlening te kunnen uitoefenen. Deze gegevens worden opgeslagen en zullen intern worden gebruikt.

Gegevens van bezoekers

 • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.de-wisselsprong.nl worden permanent bewaard. De gegevens zullen dus te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 • De-Wisselsprong zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 • De-Wisselsprong kan de gegevens die door een gebruiker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan De-Wisselsprong denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
 • Opgeslagen gegevens kunnen op verzoek worden verwijderd. Stuurt u daarvoor een mail naar privacy@de-wisselsprong.nl.

Cookies

 • De-Wisselsprong maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan De-Wisselsprong de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
 • De website van De-Wisselsprong voldoet aan de EU e-Privacy richtlijnen: alle cookies worden geblokkeerd totdat de bezoeker het gebruik van cookies accepteerd.
 • De cookies waar De-Wisselsprong gebruik van maakt zijn in te delen twee delen, de technische en de tracing cookies. De technische cookies zijn nodig om deze site correct te laten werken. Denk daar bij (indien van toepassing) bij houden van de inlog-status, de sessie-id’s, het gevuld houden van de winkelwagen en het bijhouden van de chat-functie en de taal-instelling, welke op dit moment NL is. Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser. Daarnaast maakt De-Wisselsprong gebruik van externe cookies, welke ingezet worden om het voor u mogelijk te maken om inhoud te delen (facebook, google+ en twitter) en cookies voor ons om inzicht te krijgen in het website gedrag zodat wij onze website voor u kunnen optimaliseren (google analytics).
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Clickgedrag en IP registratie

 • De-Wisselsprong verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, aantal impressies, de meest gevraagde pagina’s, downloads, de vorige/volgende bezochte websites en de duur van een gebruikerssessie. Bij elk bezoek/sessie wordt het IP adres en de locatie van de gebruiker geregistreerd. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van deze website te optimaliseren en het gedrag van de gebruiker te kunnen analyseren.

Privacy Beleid van Derden

 • Deze Privacy Policy is niet van toepassing op organisaties / websites van derden die verbonden zijn met De-Wisselsprong. Denk hierbij aan website-hosting of betalingsverwerkers zoals banken. De-Wisselsprong aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Vragen

 • Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij De-Wisselsprong. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in deze Privacy Policy.

Disclaimer

 • De-Wisselsprong is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De-Wisselsprong kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van de bestelling of registratie.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde of de registratie, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan De-Wisselsprong denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 • Gegevens verstrekken aan derden
  • Gegevens die door de klant aan De-Wisselsprong zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 • Beveiliging
  • De gegevens die de klant aan De-Wisselsprong verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 • Aanpassing van klantgegevens
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De-Wisselsprong en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@de-wisselsprong.nl. In sommige gevallen kan een legitimatie worden verlangd.
  • De-Wisselsprong wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacy Policy Klanten


De Privacy Policy Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst of zich registreerd bij De-Wisselsprong. De-Wisselsprong kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van de bestelling of registratie.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde of de registratie, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan De-Wisselsprong denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 • Gegevens verstrekken aan derden
  • Gegevens die door de klant aan De-Wisselsprong zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
   • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 • Beveiliging
  • De gegevens die de klant aan De-Wisselsprong verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 • Aanpassing van klantgegevens
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De-Wisselsprong en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@de-wisselsprong.nl. In sommige gevallen kan een legitimatie worden verlangd.
  • De-Wisselsprong wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons